Cursussen

Talen - Lassen - Wijncursus - Fotografie - Naaicursus

Autogeenlassen Vlambooglassen MIG lassen
Onsteken en regelen v.d. vlam Stroomsterkte instellen Toestel in werking kunnen stellen
Doven van de vlam Evenwijdige lassnoeren trekken Evenwijdige rechte lassnoeren leggen
Trekken van evenwijdige smeltlijnen zonder toevoegmateriaal Lasnaden aan elkaar koppelen Lassnoeren verbinden door gezwaaide rupsen
Liggende buitenhoeklas Lassnoeren verbinden door gezwaaide rupsen Liggende binnenhoeklas in meerdere lagen leggen
I-naad zonder/met vooropening Vlakke opdikking Vlakke opdikking
Liggende binnenhoeklas in meerdere lagen leggen


Cursus loopt over 15 weken van 19.00 uur tot 21.00uur, telkens op maandagavond.

Op voorhand inschrijven voor de praktische regeling(plaatsen zijn beperkt). Cursusgeld op voorhand betalen via overschrijving.

Informatica

De cursussen informatica volgen elkaar op, zo kan ieder instappen op zijn/haar eigen niveau en tempo. De lessen gaan door telkens van 19.00u tot 21.00, op maandagavond (1e jaar) of dinsdagavond (2e jaar+3e jaar).

1e jaar - 2e jaar - 3e jaar

Initiatie computergebruik Kennismaking Tekstverwerking
Kennismaking Windows 10 Microsoft Office Word 2016
Apparatuur en programmatuur Inleiding
Werken met WordPad Je eerste documenten
Werken met vensters Documenten bewerken
Werken met mappen Documenten opmaken
Werken met teksten Spelling- en grammaticacontrole
Op verkenning Figuren in Word integreren
Het internet op
Mailadres aanmaken met Gmail
Oplossingen voor een goed werkende computer